Проучване на разработчиците за преливане на стекове през 2020 г. - 65 000 разработчици споделят своите заплати, най-добрите програмни езици и много други

Stack Overflow току-що публикува резултатите от тяхното проучване за 2020 г. на повече от 65 000 разработчици.

Подобно на миналите проучвания на Stack Overflow, аз прегледах резултатите от тях и ги обобщих за вас, заедно със собствения си личен анализ като разработчик и учител.

Тази статия ще ви даде моментна снимка на това как изглежда професията за разработка на софтуер през 2020 г.

Обърнете внимание, че в тази статия ще се съсредоточа само върху резултатите от анкетата от професионални разработчици - а не от студентите и други хора, които все още не са започнали да работят като разработчици.

Ако искате да научите за хора, които тепърва навлизат в областта на разработването на софтуер, препоръчвам да разгледате и най-новото ново проучване на Coder на 31 000 разработчици на freeCodeCamp

Също така имайте предвид, че чакам Stack Overflow да направи публичен целия набор от отговори на проучването (те обикновено правят това няколко седмици след като пуснат резюмето на резултата). След като направят това, ще се свържа с него тук и може да има някои допълнителни визуализации на данни.

За тази статия споделям официалните визуализации на данни на Stack Overflow, заедно със собствения си анализ на тях и тяхното значение.

Първо, тази статия ще обхване първо демографските данни: възраст, образование и колко дълго хората кодират.

Второ, ще разгледам инструментите, които разработчиците използват най-често, и инструментите, от които най-много се вълнуват.

И накрая, ще покрия заплатата на разработчиците и удовлетворението от работата.

На колко години е средният професионален разработчик на софтуер?

Повечето професионални разработчици са в края на 20-те или началото на 30-те години. Но както ще видим, индийските разработчици (а те са много) понижават доста средната възраст.

Но противно на общоприетото схващане, кодирането не е просто игра на млад човек. (Опитвам се с най-тъмното си да разсея този мит). 1 на всеки 20 програмисти е на възраст 50 или повече години.

Американските разработчици са по-възрастни от разработчиците в други страни, със средна възраст от близо 34 години.

Изглежда, че американците също започват да кодират по-късно в живота от другите страни и са кодирали средно само за около 16 години - което означава, че повечето от тях са започнали да кодират едва след гимназията.

И това допълнително кодиране има голямо значение по отношение на кариерата ви.

Мениджърите и мениджърите обикновено имат 14 или повече години опит в кодирането.

Дори за разработчици от предния край и разработчици на пълни стекове - двете най-често срещани заглавия на първите работни места за нови разработчици - хората имат средно 8+ години опит в кодирането.

Имайте предвид, че много хора са напълно щастливи в тези роли и остават в тях години наред. Така че това не означава, че средният разработчик има 8 години опит в кодирането, когато получи първата си задача за разработчик на пълен стек.

Повечето професионални разработчици всъщност започнаха да се учат да кодират между 5 и 14 години:

Какъв е образователният опит на повечето професионални разработчици?

Около 75% от разработчиците са завършили бакалавърска университетска степен и много от тези хора също продължават да получават и дипломна степен.

3% от професионалните разработчици са спрели училище след завършване на 2-годишна степен на сътрудници, а около 17% от разработчиците изобщо не са спечелили университетска степен.

Това ме отвежда до два важни момента:

  1. Ако не сте ходили в колеж, не сте сами. Много професионални разработчици не са ходили в колеж.
  2. Но повечето професионални разработчици наистина отидоха в колеж. Така че може би помислете два пъти, преди да се опитате да изтеглите Бил Гейтс и да напуснете, за да стартирате собствено стартиране.

Ако посещавате университет, почти сигурно искате да придобиете специалност компютърни науки. Това е най-високоплащащата специалност в САЩ и е най-често срещаната сред професионалните разработчици.

Тази година Stack Overflow реши да обедини софтуерно инженерство и компютърно инженерство с компютърни науки. Но през последните 8 години CS винаги е бил най-често срещаната специалност.

И все пак е вълнуващо да видим колко други специалности са представени тук. 4,4% от разработчиците идват от природните науки, 3,6% от математиката, около 5% от либералното и изобразителното изкуство и дори добра комбинация от специалности в областта на здравните науки.

От кои региони са анкетираните в анкетата?

Според Stack Overflow регионалната разбивка на респондентите е следната:

+-------------------+-----------+ | Region | Responses | +-------------------+-----------+ | Europe | 24,688 | | North America | 15,570 | | Asia | 16,400 | | South America | 3,070 | | Africa | 2,709 | | Australia/Oceania | 1,570 | +-------------------+-----------+

Колко от анкетираните са жени?

Само 7,7% от анкетираните, които са били професионални разработчици, са се идентифицирали като жени. Но като плюс, този брой се е увеличил от 7,5% през 2019 г.

Какъв процент от разработчиците живеят с физически или психически различия?

Quite a few developers are visually impaired or completely blind. I know several people in the freeCodeCamp community who write code using screen reader tools. And it seems a lot of people in the Stack Overflow community do, too.

And around 1 in 5 respondents were living with a mental health or other difference:

Tools and technologies: the most commonly used programming language is JavaScript

JavaScript has been the most-used technology since Stack Overflow started doing the annual survey. So this result is pretty unsurprising.

This said, there are some interesting changes. Dart seems to be growing with the introduction of Flutter for mobile app development.

Kotlin has grown pretty quickly as an alternative for Java development.

And Python seems to be as healthy as ever, as we'll see a bit later.

The most loved programming language by developers

Rust has been the most loved programming language by developers for the past 4 years. The high-performance language, which just turned 5 years old this month, is used heavily by the Mozilla Firefox team.

TypeScript – a statically typed version of JavaScript – also has a passionate fanbase, and was the second most loved language.

The programming language Developers want to learn next

Developers who are already working with other programming languages are most interested in learning Python, JavaScript, Go, and TypeScript.

The top database by developer preference

And in terms of the databases developers most want to learn:

The top platform for developers

Linux is the most-loved platform, with 76.9% of developers either using it or expressing interest in using it in the future.

Docker and Kubernetes – while not operating systems – are also popular platforms to build applications on top of. In terms of cloud platforms, AWS was more popular than Azure, which was more popular than Google Cloud Platform and IBM Cloud.

In terms of developers being excited about platforms, Docker was right at the top with 24.5% of developers wanting to use it for a future project. And the interest around AWS was quite high, too:

What operating system do most developers use?

As of 2020, nearly half (46%) of developers still use Windows as their main desktop operating system.

MacOS and Linux are nearly tied for second.

A small minority of mavericks out there use BSD. If you want to learn more about that, here's a quick overview of BSD and its benefits.

The top frameworks, libraries, and developer tools

Node.js is again the most widely used non-language, non-operating system, non-database tool.

Machine learning tools are becoming more widely used this year, too. Quite a few developers are using TensorFlow, Pandas, and PyTorch.

And this may surprise some people, but the most widely used web framework / library in 2020 is still jQuery.

There's an absurd number of older websites that still use jQuery, even though many developers would love to rip it out of their sites.

If you are trying to ween your websites off of jQuery, this site shows you how to replicate jQuery functionality using plain vanilla JavaScript.

The other big takeaways from this chart:

  • React has been steadily growing.
  • Vue.js and Angular aren't going away any time soon. They are still widely used front end frameworks.

How do developers choose their tools?

This was a new question on this year's Stack Overflow survey: how do developers research new tools and decide whether to use them?

The most popular approach: if it has a free trial, just give it a try.

This said, most developers don't feel a whole lot of power in determining which tools their team will ultimately use.

I suspect one reason for this may be that large companies often have Chief Information Officers (CIOs) who make enterprise software license purchasing decisions at an institutional level.

This said, the fact that 18% of developers feel they have "a great deal of influence" is heartening. This figure is probably much higher than it would have been 10 years ago.

How developers use different technologies in tandem

One of the coolest parts of this year's Stack Overflow survey is this data visualization, which shows the tools developers most commonly pair with other tools.

Here are the clusters. The size of each circle corresponds to the proportion of survey respondents who use the tool:

It should be no surprise that Ruby and Rails tend to get used together, or that .NET developers tend to develop on Windows machines and Azure Cloud.

But there are some interesting observations we can make here, too. The fact that MySQL is more closely associated with PHP, for example, is a reminder that the LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) is still a widely used toolchain.

Contrast this with MongoDB, which seems to be most widely used with JavaScript ecosystem tools.

Angular embraced TypeScript back in 2015, and it is now more commonly associated with TypeScript than it is with JavaScript.

Dart started out as a web development tool at Google. Rather than being incorporated into Angular, it is now more commonly associated with mobile app development, thanks to the surging popularity of the Flutter framework.

In the upper left hand corner, we also get some insight into the tools that DevOps and Site Reliability Engineers use most. We can even see the overlap with the whole data science and machine learning fields.

The conclusions I'm drawing from this chart may be overly broad. I am excited to dig into Stack Overflow's full dataset once they release it, and see whether the data bears out these observations.

How often do developers learn new technologies?

Professional developers pick up new tools often. Nearly ¾ of them seem to learn at least one new technology every year.

Working life: what percentage of developers are self-employed?

A vast majority of professional developers work for an employer. Less than 10% of them were self-employed or working as freelancers or contractors when surveyed in February 2020.

Also note that 1 out of every 8 respondents were students, but even some of those students identified as professional developers. These students may have gotten internships or even full-time developer jobs while still finishing school.

Most developers work at small or medium-sized businesses (SMBs). Only about 35% of them work at companies with more than 500 employees.

For some perspective, out of the FAANG software companies, Google, Facebook, Amazon, and Apple all have more than 10,000 employees. Netflix had just under 10,000 employees in 2019, and probably has more than that now. Microsoft, which isn't included in FAANG for some reason (maybe it would make the acronym unpronounceable?) also has more than 10,000 employees.

My point is that all of these "name brand" software companies and their peers only employ about 14% of developers. Most developers are working at companies you haven't heard of. Many of them aren't even working at tech companies, but rather at banks, hospitals, and local governments. As of 2020, Pretty much every Fortune 1000 company has software engineers on staff.

Less than half of respondents considered their company's new developer onboarding process to be "good".

But about 65% of them were satisfied with their jobs.

The main consideration that spurs developers to start looking for new jobs? Money. Not a huge surprise there.

But what is surprising is that  a desire to work with new technologies came in second – above growth and leadership opportunities and work/life balance.

And when it comes to job satisfaction, "Languages, frameworks, and other technologies I'd be working with" was the main consideration for most developers. But... only for men.

For the 3,694 women who responded to the survey, "office environment and company culture" was the most important consideration. The technologies they'd be working with were a tertiary consideration.

There are some other differences as well. Diversity was a much more important consideration for women.

What is the average developer salary in 2020?

Here's a really cool data visualization from the report. The Y axis is median salary, and the X axis is years of programming experience. Study this for a moment:

If you want to get a high wage earlier in your career, it would seem that DevOps and Site Reliability Engineering are your golden tickets.

But before you rush out to start reading Linux man pages, I would be remiss to not point out: all of the jobs here fall between 7 and 12 years of professional programming experience.

One mistake I often see people make is to prematurely specialize. Your first developer job is unlikely to be as a DevOps engineer. Most likely, it will be as a full stack developer. You'll specialize on-the-job from there, according to the work your bosses assign to you.

But this chart is a helpful guide, because of the sheer volume of responses and the resulting statistical significance. And it may give you some ideas for what types of dev team responsibilities you should ask your boss for.

Also keep in mind that these numbers are global. Here is the difference between salaries globally and salaries here in the US, which has traditionally been the highest-paid developer market in the world.

First, global salaries for different roles, based on 34,279 survey responses (in US dollars):

Now here are the United States wages for different roles, based on 8,006 responses:

US developers earn a $60,000 premium over their non-US counterparts across the board.

One thing you'll note from looking at these charts: back end developers in the US seem to average about $8,000 more than full stack developers do, but full stack developers make slightly more outside the US.

I'm not certain why this is, but I speculate this is because the US software industry is older than in most other countries. Thus it has a higher degree of job specialization. Since full stack development is a superset of back end development, many of today's full stack developers will specialize on the job and become tomorrow's back end developers.

Those are all my highlights from Stack Overflow's 2020 Developer Survey

Thanks for reading. If you have time, you can read through the full survey results.

In the past, Stack Overflow has made their survey data sets public, so when that happens people will discover a lot more insights.

What are your thoughts on these survey results? Did I miss any big revelations? If so, be sure to tweet it to me.