Какво е SDK? Комплекти за разработка на софтуер, обяснени на обикновен английски

Комплект за разработка на софтуер (SDK) е наборът от инструменти на света за разработка на софтуер. Но вместо инструменти като отвертки и клещи, SDK съдържат библиотеки и API (интерфейси за програмиране на приложения), които улесняват създаването на приложения за специфичен софтуер и хардуер.

Някои SDK са необходими за разработване на специфично за платформата приложение. Например, разработването на приложения за Android в Java изисква Java Development Kit, приложения за iOS - SDK за iOS, а за Universal Windows Platform - .NET Framework SDK.

Всичко това се извършва чрез библиотеките, включени във всеки SDK. Библиотеката е по същество софтуер, който позволява на вашето приложение да комуникира със специфичната платформа, на която работи.

Инструменти за отстраняване на грешки и създаване на визуални елементи често се включват в SDK, което улеснява разработчиците да поправят своите приложения или да създават текстови полета и бутони. Често SDK също включват примерен код, така че разработчиците да могат бързо да се запознаят с платформата, за която кодират.

Повече информация:

  • Ръководство за начинаещи за новия AWS Python SDK за Alexa
  • Как да изградим приложение за ценоразпис на Cryptocurrency с помощта на Flutter SDK
  • Как да инсталирате Facebook SDK в React Native Android или iOS App