Научете се да изграждате приложение за чат React за 10 минути - урок React JS

В тази статия ще ви покажа най-лесния възможен начин за създаване на приложение за чат с помощта на React.js. Това ще бъде направено изцяло без код от страна на сървъра, тъй като ще оставим API на Chatkit да обработва задния край.

Предполагам, че знаете основен JavaScript и че сте срещали малко React.js преди. Освен това няма предпоставки.

Забележка: Създал съм и безплатен пълен курс за това как да създам приложение за чат React.js тук:

Ако следвате този урок, в крайна сметка ще получите собственото си приложение за чат, което след това можете да надграждате, ако искате.

Да започваме!

Стъпка 1: Разбиване на потребителския интерфейс на компоненти

React е изграден около компоненти, така че първото нещо, което искате да направите, когато създавате приложение, е да разбиете неговия потребителски интерфейс на компоненти.

Нека започнем с рисуване на правоъгълник около цялото приложение. Това е вашият основен компонент и общият предшественик на всички останали компоненти. Нека го наречем App:

След като дефинирате основния си компонент, трябва да си зададете следния въпрос:

Кои преки деца има този компонент?

В нашия случай има смисъл да му дадем три дъщерни компонента, които ще наречем следното:

 • Title
 • MessagesList
 • SendMessageForm

Нека нарисуваме правоъгълник за всеки от тях:

Това ни дава хубав преглед на различните компоненти и архитектурата зад нашето приложение.

Можехме да продължим да се питаме кои деца отново имат тези компоненти. По този начин бихме могли да разделим потребителския интерфейс на още повече компоненти, например чрез превръщане на всяко от съобщенията в свои компоненти. Ние обаче ще спрем тук за простота.

Стъпка 2: Настройване на кодовата база

Сега ще трябва да настроим нашето хранилище. Ще използваме възможно най-простата структура: файл * index.html * с връзки към JavaScript файл и таблица със стилове. Също така импортираме Chatkit SDK и Babel, които се използват за трансформиране на нашия JSX:

Ето една площадка за Scrimba с последния код на урока. Препоръчвам ви да го отворите в нов раздел и да играете с него, когато се чувствате объркани.

Като алтернатива можете да изтеглите проекта Scrimba като .zip файл и да стартирате прост сървър, за да го стартирате и стартирате локално.

Стъпка 3: Създаване на основния компонент

С наличното хранилище можем да започнем да пишем някакъв код на React, което ще направим във файла * index.js *.

Нека започнем с основния компонент App,. Това ще бъде единственият ни „интелигентен“ компонент, тъй като ще обработва данните и връзката с API. Ето основната настройка за него (преди да сме добавили някаква логика):

 class App extends React.Component { render() { return ( ) } } 

Както можете да видите, тя просто прави три деца: на , и компоненти.

Ще го направим малко по-сложен, тъй като съобщенията за чат ще трябва да се съхраняват в състоянието на този Appкомпонент. Това ще ни позволи да получим достъп до съобщенията this.state.messagesи по този начин да ги предадем на други компоненти.

Ще започнем с използването на фиктивни данни, за да можем да разберем потока от данни на приложението. След това ще заменим това с реални данни от API на Chatkit по-късно.

Нека създадем DUMMY_DATAпроменлива:

 const DUMMY_DATA = [ { senderId: "perborgen", text: "who'll win?" }, { senderId: "janedoe", text: "who'll win?" } ] 

След това ще добавим тези данни към състоянието на Appи ще ги предадем на MessageListкомпонента като опора.

 class App extends React.Component { constructor() { super() this.state = { messages: DUMMY_DATA } } render() { return ( ) } } 

Тук ние инициализираме състоянието в constructorи също преминаваме this.state.messagesкъм MessageList.

Имайте предвид, че извикваме super()конструктора. Трябва да направите това, ако искате да създадете компонент с състояние.

Стъпка 4: Предаване на фиктивни съобщения

Нека да видим как можем да изобразим тези съобщения в MessageListкомпонента. Ето как изглежда:

 class MessageList extends React.Component { render() { return ( 
  {this.props.messages.map(message => { return (
 • {message.senderId} {message.text}
 • ) })}
) } }

Това е така наречения глупав компонент. Отнема един реквизит, messagesкойто съдържа масив от обекти. И тогава ние просто оказване посочват textи senderIdимотите от обектите.

С нашите фиктивни данни, които се вливат в този компонент, той ще направи следното:

So now we have the basic structure for our app, and we’re also able to render out messages. Great job!

Now let’s replace our dummy data with actual messages from a chat room!

Step 5: Fetching API-keys from Chatkit

In order to get fetch messages, we’ll need to connect with the Chatkit API. And to do so, we need to obtain API keys.

At this point, I want to encourage you to follow my steps so that you can get your own chat application up and running. You can use my Scrimba playground in order to test your own API keys.

Start by creating a free account here. Once you’ve done that you’ll see your dashboard. This is where you create new Chatkit instances. Create one and give it whatever name you want:

Then you’ll be navigated to your newly created instance. Here you’ll need to copy four values:

 • Instance Locator
 • Test Token Provider
 • Room id
 • Username

We’ll start with the Instance Locator:

You can copy using the icon on the right side of the Instance Locator.

You can copy using the icon on the right side of the Instance Locator.

And if you scroll a bit down you’ll find the Test Token Provider:

The next step is to create a User* *and a Room, which is done on the same page. Note that you’ll have to create a user first, and then you’ll be able to create a room, which again gives you access to the room identifier.

So now you’ve found your four identifiers. Well done!

However, before we head back to the codebase, I want you to manually send a message from the Chatkit dashboard as well, as this will help us in the next chapter.

Here’s how to do that:

This is so that we actually have a message to render out in the next step.

Step 6: Rendering real chat messages

Now let’s head back to our index.js file and store these four identifiers as variables at the top of our file.

Here are mine, but I’d encourage you to create your own:

 const instanceLocator = "v1:us1:dfaf1e22-2d33-45c9-b4f8-31f634621d24" const testToken = "//us1.pusherplatform.io/services/chatkit_token_provider/v1/dfaf1e22-2d33-45c9-b4f8-31f634621d24/token" const username = "perborgen" const roomId = 9796712 

And with that in place, we’re finally ready to connect with Chatkit. This will happen in the App component, and more specifically in the componentDidMount method. That’s the method you should use when connecting React.js components to API’s.

First we’ll create a chatManager:

 componentDidMount() { const chatManager = new Chatkit.ChatManager({ instanceLocator: instanceLocator, userId: userId, tokenProvider: new Chatkit.TokenProvider({ url: testToken }) }) 

… and then we’ll dochatManager.connect() to connect with the API:

 chatManager.connect().then(currentUser => { currentUser.subscribeToRoom({ roomId: roomId, hooks: { onNewMessage: message => { this.setState({ messages: [...this.state.messages, message] }) } } }) }) } 

This gives us access to the currentUser object, which is the interface for interacting with the API.

Note: As we’ll need to usecurrentUser later on, well store it on the instance by doing this.currentUser = ``currentUser.

Then, we’re calling currentUser.subscribeToRoom() and pass it our roomId and an onNewMessage hook.

The onNewMessage hook is triggered every time a new message is broadcast to the chat room. So every time it happens, we’ll simply add the new message at the end of this.state.messages.

This results in the app fetching data from the API and then rendering it out on the page.

This is awesome, as we now have the skeleton for our client-server connection.

Woohoo!

Step 7: Handling user input

The next thing we’ll need to create is the SendMessageForm component. This will be a so-called controlled component, meaning the component controls what’s being rendered in the input field via its state.

Take a look at the render() method, and pay special attention to the lines I’ve highlighted:

 class SendMessageForm extends React.Component { render() { return (  ) } } 

We’re doing two things:

 1. Listening for user inputs with the onChange event listener, so that we can

  trigger the handleChange method

 2. Setting the value of the input field explicitly using this.state.message

The connection between these two steps is found inside the handleChange method. It simply updates the state to whatever the user types into the input field:

 handleChange(e) { this.setState({ message: e.target.value }) } 

This triggers a re-render, and since the input field is set explicitly from the state using value={this.state.message}, the input field will be updated.

So even though the app feels instant for the user when they type something into the input field, the data actually goes via the state before React updates the UI.

To wrap up this feature, we need to give the component a constructor. In it, we’ll both initialize the state and bind this in the handleChange method:

 constructor() { super() this.state = { message: '' } this.handleChange = this.handleChange.bind(this) } 

We need to bind the handleChangemethod so that we’ll have access to the this keyword inside of it. That’s how JavaScript works: the this keyword is by default undefined inside the body of a function.

Step 8: Sending messages

Our SendMessageForm component is almost finished, but we also need to take care of the form submission. We need fetch the messages and send them off!

To do this we’ll hook a handleSubmit even handler up with the onSubmit event listener in the .

 render() { return (  ) } 

As we have the value of the input field stored in this.state.message, it’s actually pretty easy to pass the correct data along with the submission. We’ll

simply do:

 handleSubmit(e) { e.preventDefault() this.props.sendMessage(this.state.message) this.setState({ message: '' }) } 

Here, we’re calling the sendMessage prop and passing in this.state.message as a parameter. You might be a little confused by this, as we haven’t created the sendMessage method yet. However, we’ll do that in the next section, as that method lives inside the App component. So don’t worry!

Secondly, we’re clearing out the input field by setting this.state.message to an empty string.

Here’s the entire SendMessageForm component. Notice that we’ve also bound this to the handleSubmit method:

 class SendMessageForm extends React.Component { constructor() { super() this.state = { message: '' } this.handleChange = this.handleChange.bind(this) this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this) } handleChange(e) { this.setState({ message: e.target.value }) } handleSubmit(e) { e.preventDefault() this.props.sendMessage(this.state.message) this.setState({ message: '' }) } render() { return (  ) } } 

Step 9: Sending the messages to Chatkit

We’re now ready so send the messages off to Chatkit. That’s done up in the App component, where we’ll create a method called this.sendMessage:

 sendMessage(text) { this.currentUser.sendMessage({ text: text, roomId: roomId }) } 

It takes one parameter (the text) and it simply calls this.currentUser.sendMessage().

The final step is to pass this down to the component as a prop:

 /* App component */ render() { return ( ) } 

And with that, we’ve passed down the handler so that SendMessageForm can invoke it when the form is submitted.

Step 10: Creating the Title component

To finish up, let’s also create the Title component. It’s just a simple functional component, meaning a function which returns a JSX expression.

 function Title() { return 

My awesome chat app

}

It’s a good practice to use functional components, as they have more constraints than class components, which makes them less prone to bugs.

The result

And with that in place you have your own chat application which you can use to chat with your friends!

Give yourself a pat on the back if you’ve coded along until the very end.

If you want to learn how to build further upon this example, then check out my free course on how to create a chat app with React here.

Thanks for reading and happy coding :)