Инсталирайте и конфигурирайте FTP сървър в Redhat / Centos Linux

FTP означава протокол за прехвърляне на файлове. Написана е от Abhay Bhushan и публикувана като RFC 114 на 16 април 1971 г. Поддържа се от всички операционни системи и браузъри. Изграден е върху архитектура клиент-сървър.

Как да инсталирам и конфигурирам FTP сървър в Redhat / Centos Linux

Стъпка 1: Ще използваме localhost за нашата машина, за да настроим ftp сървъра.

Стъпка 2: Инсталирайте пакета vsftpd (много сигурен FTP демон).

yum install -y vsftpd

Стъпка 3: Стартирайте FTP сървъра, когато системата е включена.

systemctl enable vsftpd.service

Стъпка 4: Проверете състоянието на ftp сървъра

systemctl status vsftpd.service

Стъпка 5: Конфигурирайте пакета vsftpd. Ще редактираме /etc/vsftpd/vsftpd.conf.

Change the line which contain anonymous_enable=NO to anonymous_enable=YES

This will give permit any one to access FTP server with authentication.

Change the following to YES

local_enable=YES

write_enable=YES

Step 6: Start the FTP Server

systemctl start vsftpd.service

Step 7: Install the FTP Client

yum install -y lftpd

Step 8: Connect ftp to localhost

lftp localhost

Original text