Формат на дата на SQL Server и преобразуване на SQL Server Обяснено с примери

Какво прави SQL Convert?

Той преобразува от един тип данни в друг тип данни.

Синтаксис

CONVERT (_New Data Type, Expression, Style_)

  • Нов тип данни:  Новият тип данни също се конвертира. Например: nvarchar, цяло число, десетично число, дата
  • Израз:  Данните за конвертиране.
  • Стил:  Формат. Например: Стилът 110 е USA Date format mm-dd-yyyy

Пример: Преобразуване на десетично число в цяло число

SELECT CONVERT(INT, 23.456) as IntegerNumber

преобразуване на десетично число в цяло число

Забележка: Резултатът е съкратен.

Пример: Преобразуване на низ в дата

SELECT CONVERT(DATE, '20161030') as Date

конвертирате низ в тип дата

Пример: Преобразуване на десетичен знак в низ

SELECT CONVERT(nvarchar, 20.123) as StringData

преобразуване на десетичен знак в низ

Пример: Преобразуване на цяло число в десетично число

SELECT CONVERT(DECIMAL (15,3), 13) as DecimalNumber

преобразуване на цяло число в десетично число

Пример: Преобразуване на низ в формат дата в американски стил на датата

SELECT CONVERT(DATE, '20171030' , 110) To_USA_DateFormat

конвертира низ в формат дата в стил на дата в САЩ