Метод за презареждане на местоположението: Как да презаредите страница в JavaScript

Location.reload()Методът на JavaScript предоставя средства за презареждане на страницата по текущия URL адрес.

Синтаксисът е следният:

object.reload(forcedReload);, където forceReloadе незадължителен параметър.

За да презаредите страницата, можете да въведете window.locationкато обект.

Незадължителни параметри force reloadе булева стойност, която, ако е зададена на:

True презарежда страницата от сървъра (напр. не съхранява кешираните от браузъра данни):

window.location.reload(true);

False презарежда страницата, като използва версията на страницата, кеширана от браузъра.

window.location.reload(false);

Falseе параметърът по подразбиране, така че ако остане празно, object.reload()презарежда страницата, използвайки кешираните данни на браузъра, т.е. е идентичен с използването на метода като object.reload(false).

За да създадете ефекта на предоставената от браузъра опция „Refresh“, може да искате да създадете HTML-бутон и да направите някое от следните:

  • прикачете Location.reload()към HTML маркиране на бутон, по следния начин:
  • присвояване на събитие при кликване на бутона с функцията, която използва метода, където бутонът изглежда подобно на
Refresh!
 function reloadThePage(){ window.location.reload(); } 

Пример:

// Reload the current resources from the server window.location.reload(true); // Reload the current resources from the browser's cache window.location.reload();

Това ще презареди страницата на текущия URL от сървъра.

Повече информация:

  • MDN