AppData - Къде да намерим папката AppData в Windows 10

Папката AppData включва настройки на приложението, файлове и данни, уникални за приложенията на вашия компютър с Windows. Папката е скрита по подразбиране в Windows File Explorer и има три скрити подпапки: Local, LocalLow и Roaming.

Няма да използвате тази папка много често, но тук се намират вашите важни файлове. Например вашите отметки, запазени сесии и т.н.

В това ръководство ще научите как да намирате, разкривате и осъществявате достъп до папката AppData в Windows.

Какво представлява папката AppData?

Приложенията в Windows често съхраняват своите настройки и временни данни в папката AppData. Всеки потребителски акаунт на Windows има своя собствена папка AppData. Както споменах по-рано, в AppData има три папки - Local, LocalLow и Roaming.

Локалната папка се използва за съхраняване на данни, които са специфични за една система на Windows, което означава, че данните не се синхронизират между множество компютри.

Папката LocalLow е същата като папката Local, с изключение на това, че се използва от приложения с ниска цялост, които се изпълняват с ограничени настройки за защита, например Mozilla Firefox в частен режим.

Папката "Роуминг" се използва за съхраняване на данни, които ще бъдат синхронизирани в множество системи на Windows. Това често се използва за съхраняване на настройки като отметки, запазени пароли и т.н.

Как да видите папката AppData

Има два начина за достъп до папката AppData. Можете да получите достъп до него ръчно или като използвате името на променливата "AppData".

Можете да прегледате папката AppData ръчно, като влезете във вашата папка Users, която е там в C устройството. В моя случай пътят е C:\Users\ADMIN.

След това отидете в раздела „Преглед“ в горната част и поставете отметка в квадратчето „Скрити елементи“, както е показано по-долу:

Сега трябва да можете да видите папката AppData във вашата потребителска папка.

Можете също така да получите достъп до папката AppData директно, като използвате системната променлива AppData. Потърсете „Run“ в търсенето на прозорци, както е показано по-долу, или натиснете бутона Windows + R, за да отворите приложението Run.

В текстовото поле за изпълнение на приложението въведете "% AppData%" и щракнете върху OK. Windows директно ще отвори папката Роуминг, която е вътре в папката AppData.

Увийте

След като прочетохте това ръководство, надявам се, че можете да намерите папката AppData във вашия компютър.

Обикновено няма да се притеснявате за данните в папката AppData - затова те са скрити по подразбиране. Той се използва само от разработчиците на приложения, за да съхранява необходимите данни, изисквани от приложението.

Всекидневните потребители на Windows ще трябва да имат достъп или да преглеждат папката AppData само ако трябва да създадат резервно копие на данните от своите приложения.