Курс по математика за програмисти

Има много математически и логически концепции, които са важни за разбирането на програмистите.

В този курс Shawn Grooms обучава програмистите на важни математически концепции. Той преподава дискретни математически и логически концепции и как те се прилагат към програмирането.

Той обхваща теми като:

 • Какво е дискретна математика?
 • Какво е комплект?
 • Интервална нотация и общи комплекти
 • Какво е рационално число?
 • Тук е нерационално число
 • Задайте оператори
 • Подмножества и супермножества
 • Вселената и допълненията
 • Идемпотент и закони за самоличността
 • Закони за допълване и инволюция
 • Асоциативни и комутативни закони
 • Разпределително право
 • Законът на ДеМорган
 • Какво е логика?
 • Предложения
 • Съставни предложения
 • Таблици на истината
 • Идемпотент и закони за самоличността
 • Закони за допълване и инволюция
 • Комутативни закони
 • Асоциативни и разпределителни закони
 • Законите на DeMorgan
 • Условни изявления
 • Логически квантори
 • Какво представляват тавтологиите?

Можете да гледате видеоклипа на YouTube канала на freeCodeCamp.org (1 час гледане) .‌