Използвайте Spring Boot и Java, за да създадете API за почивка (урок)

API за почивка се използват навсякъде. Ако изучавате Spring-Boot Java-базирана рамка, ще трябва да знаете как да я създадете. Пуснахме пълен видео курс, който ще ви научи как да създадете API за почивка с помощта на Spring Boot.

Този курс от Pair Learning също ще демонстрира как да използваме PostgreSQL като релационна база данни и Spring JdbcTemplate за взаимодействие с това. Ще научите как да добавите удостоверяване с помощта на JWT (JSON Web Tokens).

Ето разделите в този курс:

 • Проектиране и създаване на обекти на база данни
 • Постоянна информация за потребителя при регистрация
 • Парола за вход и хеширане
 • JWT удостоверяване
 • Добавяне на нови категории
 • Категория - Намиране и актуализиране на функционалността
 • Добавяне на транзакции на категории
 • Транзакция - Намерете и актуализирайте
 • Изтриване - Категория и транзакции
 • CORS & Тестване от уеб клиент
 • Резюме и код

Можете да гледате пълния курс на YouTube канала на freeCodeCamp.org (2 часа гледане).