Казус от техническо интервю по телефона: Как да удвоим масив в JavaScript

Техническите екрани на телефона са решаваща стъпка в процеса на техническо интервю. Често дали преминавате техническия екран на телефона или не, ще решите дали ще бъдете поканени на интервю на място.

Техническите екрани на телефона могат да бъдат трудни, защото трябва да мислите на глас, докато решавате проблем, без да имате ползата да присъствате лично на вашия интервюиращ. Когато провеждате интервюта с някого по телефона или по видео, може да ви е трудно да преминете през цялото си присъствие. Обикновено ще работите в споделен редактор, така че докато решавате проблем, интервюиращият ще може само да ви чуе и да види какво пишете. За много хора е по-трудно да общуват по този начин, отколкото лично.

Добрата новина е, че техническите екрани на телефоните са нещо, което можете да практикувате и да се подобрите. Подобно на всяко умение, колкото повече ги правите, толкова по-добре ще получите. В крайна сметка ще започнете да виждате резултати, тъй като ще бъдете поканени да интервюирате на място с все повече и повече компании.

Въпреки че всички технически интервюта по телефона са различни, повечето ще изискват да мислите на крака. Така че най-добрият начин да се подготвите е просто да практикувате работа с въпроси. Можете сами да преминете през тях, като ги изговаряте, а също така можете да практикувате с приятел. Ако практикувате сами, можете дори да запишете себе си, за да можете да прослушате записа и да видите дали обяснението на вашия мисловен процес има смисъл.

И накрая, можете да практикувате, като интервюирате с компании! Когато последно бях на интервю за нова роля, започнах с намирането на компании, които ме интересуваха, но нямаше да се разстройвам, ако не мине техническия екран на телефона. По този начин все още изпитвах натиск да се подготвя, но очаквах първо да се проваля няколко пъти. Тогава беше по-малко разочароващо, когато не преминах към следващия етап.

В тази публикация ще разгледам въпрос, който получих на технически екран на телефона, за да ви дам рамка за подхода към тези видове интервюта. Надявам се това да е полезно и приветствам вашите коментари и отзиви!

Да се ​​потопим.

Въпроса

Това беше действителен въпрос, който получих от интервюиращ. Харесва ми този въпрос, защото има няколко начина за решаването му. Начинът, по който го решавате, отразява стила ви на програмиране и помага на интервюиращия да прецени дали сте подходящ за позицията.

Ето примерния въпрос за интервю:

Given an array, write a function that doubles the array.Example: given [1,2,3,4,5], your function should return [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5].You could call it like so: myArray.double().

Отговаряне на въпроса

Ето петте ми стъпки за разрешаване на проблем по време на технически екран на телефона:

1. Изяснете въпроса

2. Помислете за малки тестови случаи, включително ръбни случаи

3. Псевдокодирайте вашето решение (по избор)

4. Преведете вашия псевдокод в действителен код

5. Тествайте решението си, като използвате тестовите случаи, които сте измислили по-рано

1. Изяснете въпроса

Първото нещо, което трябва да направите, когато задавате въпрос на интервю като този, е да задавате уточняващи въпроси.

В този случай въпросът е относително ясен: Разбирам, че трябва да напиша функция, която приема масив и връща масив, който е бил манипулиран. Разбирането на въвеждането и извеждането на функция води до това, което често се счита за подпис на функция.

2. Помислете за малки тестови случаи, включително ръбни случаи

След това ще искате да помислите за някои по-малки примери, които ще служат като тестови случаи по-късно:

// What happens when the given array is empty?[] => []
// What happens when the given array has only 1 element?[1] => [1,1]
// What happens when the given array has only 2 elements?[1,2] => [1,2,1,2]
// What happens when the given array has N elements?[1...N] => [1,2,3,4,5...N,1,2,3,4,5...N]

Обмислянето на тези случаи, преди да започнете да кодирате, ще ви помогне да потърсите и установите модели за това, което се опитвате да разрешите. Това също ще ви помогне да мислите за сложността на пространството или времето, което може да дойде като последващ въпрос по-късно. Това също помага да сте сигурни, че сте разбрали достатъчно въпроса, тъй като дава шанс на интервюиращия да поправи заблудите.

3. Псевдокодирайте вашето решение (по избор)

След като изяснихте проблема и помислихте за няколко примерни тестови случая, е време да помислите за действителното решение. Тук псевдокодирането може да бъде полезно. Ако не сте запознати с псевдокодирането, идеята е да напишете това, което искате да направите на обикновен език или опростен синтаксис на кода, преди да запишете работния код. Това е начин да ви помогне да организирате мислите си, преди да скочите направо в кода.

Псевдокодирането може да бъде невероятно ефективно по отношение на това да ви помогне да останете на път по време на интервюто си. Аз лично обичам да го правя, защото това ми помага да остана организиран. Ако някога заседна, мога да се върна към стъпките, които съм написал с псевдокод, за да се върна в релсите.

Веднъж имах телефонно интервю, където написах стъпките в псевдокод, преди да напиша действителния код. Интервюиращият успя да ми помогне, като посочи стъпката в моя псевдокод, която трябваше да направя следващата. В този случай интервюиращият също спомена, че никога досега не е виждал някой да прави това и е бил невероятно впечатлен. И така, псевдокодирането също има предимството да покажете на интервюиращия, че сте организирани и да го впечатлите с тези умения!

И така, връщайки се към разглеждания въпрос, ето някои псевдокодове, които можете да напишете:

// Define a function that takes in an array// Loop over the array// Push each element from the array back into the array// Return the array

4. Преведете вашия псевдокод в действителен код

Сега, когато сте написали псевдокод, е време да направите малко кодиране. За този въпрос първото (неправилно) решение, което измислих, изглеждаше така:

var array = [1,2,3,4,5];
var double = function(array) {
 for (var i = 0; i < array.length; i++) { array.push(array[i]); }
 return array;
}
double(array);

Now, this seems pretty straightforward, right? However, there’s a small trick to this question that I only discovered by coding up my solution and trying to run it. That brings me to the final step!

5. Test your solution using the test cases you came up with earlier

If you’re an experienced programmer, you might easily spot the bug in my solution above. But it wasn’t until I ran my code that I realized I had created a dreaded infinite loop!

Why does this create an infinite loop? The array.length that I was using to know when my for loop would stop was dynamically increasing as I was pushing new elements into the array! So, when the for loop started, array.length was equal to 5. But after the first iteration of the for loop, array.length was equal to 6, and on and on ad infinitum.

However, there is a simple change that will make this solution work:

var array = [1,2,3,4,5];
var double = function(array) {
 var length = array.length;
 for (var i = 0; i < length; i++) { array.push(array[i]); }
 return array;
}
double(array);=> [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]

RUNTIME: O(n) = linear

With this change, I’m declaring a variable called length inside the scope of the function and then using that as the delimiter for my for loop. Even though my array size is now changing, the for loop still stops after the 5th iteration, because the length variable does not change when array.length changes.

Now I can test my code with the edge cases I came up with ealier and see that the results are as expected:

// Passing in an empty array yields an empty array correctly:[] => []
// Passing in an array with only 1 element yields the correct array with 2 elements:[1] => [1,1]
// Passing in an array with only 2 elements yields the correct array with 4 elements:[1,2] => [1,2,1,2]
// Passing in an array with 10 elements yields the correct array with 20 elements:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] => [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Alternate solutions

The above is one way to solve this question, but there are a couple of other alternatives as well. Remember when I introduced the question above with the suggestion of calling the function by writing something like myArray.double()? If you’re familiar with object oriented programming, you may recognize this syntax. In this case, the general idea is that you would actually add an array method called double using the prototype chain, that you would then be able to call.

Here’s an example of how I could do that using the for loop structure from my original solution:

Array.prototype.double = function() { var length = this.length;
 for (var i = 0; i < length; i++) { this.push(this[i]); }
 return this;}
var myArray = [1,2,3,4,5];
myArray.double();=> [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]

By defining the function using the JavaSacript prototype chain, I don’t actually have to pass anything into it because I have access to the array that the method is being called on with this. To learn more about the this keyword, read the MDN docs.

Now, these solutions are great, but what about answering this question without using a for loop? One way is to use the built in JavaScript method forEach. This is the same idea as a for loop, but instead of us telling the program how to execute our code (imperative programming) we’re going to tell it what the result is (declarative programming). You can read more about imperative vs. declarative programming here.

Here’s an example of the same solution using forEach:

var array = [1,2,3,4,5];
var double = function(array) {
 array.forEach(function(value) { array.push(value); });
 return array;}
double(array);=> [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]

RUNTIME: O(n) = linear

Finally, here’s another solution to this problem, which I found with a few quick Google searches.

There is also a built in array method called concat that you can use:

var array = [1,2,3,4,5];
var double = function(array) { var doubled = array.concat(array);
 return doubled;}
double(array);=> [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]

RUNTIME: O(n) = linear

NOTE: If you’re wondering about Google searching during your phone screen, here’s my take after participating in more than a dozen technical phone screens: usually it’s completely acceptable.

Technical phone screens are often scheduled for 45 mins to 1 hour. Some of that time is reserved for the interviewer to ask questions about your experience, while some is also reserved for you to ask questions. The time you spend coding can be anywhere from 30–45 mins based on the company and interviewer.

In many cases, your interviewer will be able to help you with quick tips and small hints if you have a general idea about how to do something but need to look up the specifics. For example, I once had an interviewer who knew the regex I needed off the top of their head to perform a specific function, so I didn’t need to spend time figuring it out. This allowed the interview to continue more seamlessly.

However, I’ve also had experiences where an interviewer has asked me to refactor my original solution in a different way and explicitly said it was fine to look up documentation. This is usually the case, because many developers spend time daily reading or referencing docs. Being able to follow that same pattern in a technical phone interview is a good sign.

However, Googling for a solution during your interview can also be a time sink, especially if you’re not searching with just the right phrase (this is where the more you search, the better you will become).

For this specific example, if I had already known about JavaScript’s concat method, it might have come to mind when I was confronted with this problem. Then, Googling to remind myself of how concat worked would have been acceptable.

But if I had instead spent time Googling how to double an array before even trying to think through the problem myself, this might have been a red flag for the interviewer. Technical phone screens are a good way for an interviewer to get a sense of how you think, and it really depends what they are looking for in terms of the position they’re hiring for.

On the other hand, some companies will explicitly tell you that you’re not allowed to use Google for help, so in those cases, it’s best not to. Of course, if you’re unsure at all, ask your interviewer.

Conclusion

Why am I showing you all of these examples? As you can see, there is not just one single way to approach this problem. There are several approaches you can take, and how you approach the problem all depends on a combination of what your background is and how you think about problem solving. For me, I often gravitate toward loops since for loops were one of the original programming concepts I learned. But someone who’s used concat before might think of that right off the bat.

I thought this problem was a good example, because it seems relatively simple at first. However, there are ways to get tripped up (as you saw with my infinite loop above), and there are several solutions that demonstrate various levels of specific knowledge. Still, you could also solve this with a solid idea written in pseudo-code and some Googling.

Keep in mind that you won’t always pass technical phone interviews, but the more you do them, the better you will get. And, if you learned something from the interview, even if it was something small, it was probably worth your time.

One final tip

Always remember to thank your interviewer via email preferably by the end of the same business day that you interviewed with them. Even if the company isn’t your top choice, someone took time out of their busy schedule to interview you, so it’s important to thank them. And, if you learned something new, a quick thank you email is a great way to reiterate that.

What has your experience been like with technical phone interviews? Do you love them? Do you hate them? What has been the most interesting problem that you’ve been asked to solve? Leave a comment below or let me know by emailing me at jane [at ] fullstackinterviewing [dot ] com.

Did you like this article? Are you interested in landing your dream job in software development? Sign up for my mailing list.