Справка за кодирани символи на HTML URL

URL адресът е адрес за уебсайт. Точно както пощенските адреси трябва да следват определен формат, за да бъде разбран от пощальона, URLS трябва да следват формат, който да бъде разбран и да ви отведе до правилното място.

Има само определени знаци, които са разрешени в низа на URL, азбучни знаци, цифри и няколко знака, ; , / ? : @ & = + $ - _ . ! ~ * ' ( ) #които могат да имат специално значение.

Запазени герои

Кодиране

Всеки символ, който не е азбучен знак, число или резервиран символ, който се използва, трябва да бъде кодиран.

URL адресите използват набора от символи ASCII („Американски стандартен код за обмен на информация“) и затова кодирането трябва да бъде в валиден ASCII формат.

На повечето уеб езици има функции, които да ви направят това кодиране, например в JavaScript encodeURI()и в PHP rawurlencode().

Пример:

encodeURI(Free Code Camp); // Free%20Code%20Camp