Свържете JavaScript към HTML със скрипта src атрибут

Атрибутът 'src' в етикет е пътят към външен файл или ресурс, който искате да свържете към вашия HTML документ.

Например, ако сте имали свой собствен потребителски JavaScript файл с име „script.js“ и искате да добавите неговата функционалност към вашата HTML страница, можете да го добавите по следния начин:

   Script Src Attribute Example     

Това би сочело към файл с име „script.js“, който се намира в същата директория като файла .html. Можете също да свържете към други директории, като използвате „..“ в пътя на файла.

Това прескача едно ниво на директория, след това в „публична“ директория, след това в директория „js“ и след това във файла „script.js“.

Можете също да използвате атрибута 'src', за да се свържете с външни .js файлове, хоствани от трета страна. Това се използва, ако не искате да изтеглите локално копие на файла. Само имайте предвид, че ако връзката се промени или достъпът до мрежата е спрян, тогава външният файл, към който свързвате, няма да работи.

Този пример води до jQuery файл.

Повече информация:

MDN статия в HTML