Обяснен целевият HTML атрибут

На уточнява, атрибутите, където да отвори свързания документ в a(котва) маркер.

Примери за

Целевият атрибут със стойността „_blank” отваря свързания документ в нов прозорец или раздел.

 freeCodeCamp

Целевият атрибут със стойността на „_self” отваря свързания документ в същия кадър, в който е щракнат (това е по подразбиране и обикновено не е необходимо да се посочва).

 freeCodeCamp
 freeCodeCamp

Целевият атрибут със стойността на „_parent“ отваря свързания документ в родителския кадър.

 freeCodeCamp

Целевият атрибут със стойността „_top“ отваря свързания документ в цялото тяло на прозореца.

 freeCodeCamp

Целевият атрибут със стойността на framename отваря свързания документ в посочена именувана рамка.

 freeCodeCamp

Свързани връзки:

  • Атрибутът
  • Обща информация за HTML атрибутите