Примери за RSync - Опции за Rsync и Как да копирате файлове през SSH

Rsync означава „дистанционна синхронизация“. Това е инструмент за дистанционно и локално синхронизиране на файлове, който ви помага ефективно да прехвърляте файлове.

Какво е RSync

Rsync е по-бърз от инструменти като Secure Copy Protocol (SCP). Той използва алгоритъма за прехвърляне на делта, който минимизира прехвърлянето на данни, като копира само секциите на файл, които са актуализирани.

Някои от допълнителните функции на Rsync включват:

  • Поддържа копиране на връзки, устройства, собственици, групи и разрешения
  • Не изисква привилегии на суперпотребител
  • Прехвърлянето на файлове по тръбопроводи за минимизиране на разходите за латентност

Можете да прехвърляте файлове само от локално към отдалечено или отдалечено към локално. Rsync не поддържа отдалечен към отдалечен трансфер на файлове.

Как работи RSync

След като вече знаете какво е Rsync, нека разгледаме как да работим с него.

Rsync работи подобно на други инструменти за отдалечено управление на сървъри като SSH и SCP.

Ето основния синтаксис на Rsync:

rsync [options] source [destination]

Ето синтаксиса за прехвърляне на файл от вашата локална система към отдалечен сървър. Нарича се още операция „натискане“.

rsync local_file_path [email protected]:remote_file_path

Ето как да прехвърлите файл от отдалечен сървър във вашата локална система, наричана още операция „издърпване“.

rsync [email protected]:remote_file_path local_file_path
Забележка: Когато работите с отдалечени системи, уверете се, че имате SSH достъп до отдалечената система. Rsync установява връзката с помощта на SSH, за да позволи трансфер на файлове.

Как да използваме флагове в RSync

Rsync ви позволява да добавяте допълнителни опции чрез знамена на командния ред. Нека разгледаме няколко полезни флага.

Рекурсивен

Ако добавите опцията -r , RSync ще изпълни рекурсивен трансфер на файлове. Това е полезно при работа с директории. Ето пример:

rsync -r [email protected]:remote_directory/ local_directory

Архив

В флаг се използва за запазване символни връзки при прехвърляне на файлове. Архивният флаг също така запазва специални файлове и файлове на устройства, времена за модификация и разрешения от директорията на източника.

Архивният флаг също така синхронизира файлове рекурсивно, така че се използва повече от рекурсивния флаг. Ето как го използвате:

rsync -a [email protected]:remote_directory/ local_directory

Компресия

Можете също да компресирате файлове, като използвате флага -z . Компресирането на файлове може да намали натоварването на мрежата и да ускори трансфера на файлове.

rsync -az [email protected]:remote_directory/ local_directory

Напредък

При прехвърлянето на големи файлове е полезно да знаете напредъка на операцията. Можете да използвате флага -P, за да знаете хода на трансфера на файлове. С Rsync можете също да възобновите прехвърлянето на файлове, ако те бъдат прекъснати.

rsync -aP [email protected]:remote_directory/ local_directory

Многословен

И накрая, подробната команда може да ви помогне да разберете всяка стъпка от прехвърлянето на файлове. Можете да използвате флага -v за това.

rsync -av [email protected]:remote_directory/ local_directory

Можете също да използвате командата за помощ с RSnsc, за да получите списък с всички опции и флагове.

rsync --help

Заключение

Rsync опростява целия процес на прехвърляне на файлове, като предлага здрав, гъвкав и гъвкав инструмент в сравнение с алтернативи като SCP.

RSync е чудесен за операции по поддръжка, архивиране и общи операции с файлове между локални и отдалечени машини.

Препратки

  • //www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-rsync-to-sync-local-and-remote-directories-on-a-vps
  • //linux.die.net/man/1/rsync
  • //www.geeksforgeeks.org/rsync-command-in-linux-with-examples/

Аз съм Manish и пиша за киберсигурност, изкуствен интелект и DevOps. Ако тази статия ви е харесала, можете да намерите моя блог тук.