Какво е Big Omega Notation?

Подобно на голямата O нотация, функцията big Omega (Ω) се използва в компютърните науки, за да опише производителността или сложността на алгоритъма.

Ако времето за работа е Ω (f (n)), тогава за достатъчно голямо n времето за работа е поне k⋅f (n) за някаква константа k. Ето как да си представим времето за работа, което е Ω (f (n)):

голяма омега функция

Казваме, че времето за работа е „голямо-Ω от f (n).“ Използваме нотация с голям Ω за асимптотични долни граници , тъй като тя ограничава нарастването на времето за работа отдолу за достатъчно големи входни размери.

Разлика между Big O и Big Ω

Разликата между нотация на Big O и нотация на Big Ω е, че Big O се използва за описване на най-лошия случай на време на работа на алгоритъм. Но, Big Ω нотация, от друга страна, се използва за описване на най-добрия случай време за изпълнение на даден алгоритъм.

Повече информация:

  • Нотация Big-Ω (Big-Omega)
MYCODSCHOOL Анализ на сложността на времето