Как да създадете своя уебсайт за портфолио, използвайки React.js

След като приятелите ми отмениха плановете ни за уикенда, аз търсех нещо, което да убие времето. Най-накрая завърших с план за създаване на портфолио уебсайт, след като прегледах моя дълъг чакащ списък с „Wish-To-Do“нещата.

Много часове на търсене на технологии и шаблони по-късно, в крайна сметка създадох този уебсайт с помощта на React.js и го внедрих с помощта на Github страници. Можете да намерите кода за уебсайта тук (технически се нарича „ уеб-приложение “, но за тази статия ще го наричам „уебсайт“ ... Надявам се, че това е добре).

Какво ще научите

 • Някои основни концепции на React.js
 • Как да използвам приложението за създаване-реакция от HTML уебсайт
 • Как да разположите уебсайта на портфолиото си, използвайки „Github страници“

Някои понятия, които трябва да знаете, преди да започнем ..

Забележка - не се колебайте да пропуснете тази част, ако вече сте запознати с основните понятия на React.js и React Components.

Т ези точки ще осигурят много основна идея на реагира свят. Горещо ви препоръчвам да проучите повече за React от документацията и да получите практически с помощта на freeCodeCamp.

Какво е React.js>

Засега е достатъчно да се знае, че React.js е JavaScript библиотеката, използвана за изграждане на компоненти на потребителския интерфейс. Той е създаден от инженерите на Facebook и в наши дни разтърсва света на JavaScript ..

Какво е компонент на React>

React ви позволява да дефинирате компоненти като клас или функция. Можете да предоставите незадължителни входове за компонентите, наречени „ подпори “.

Компонентите ви позволяват да разделите потребителския интерфейс на независими секции като заглавка, долен колонтитул и тяло. Всеки компонент ще работи независимо, така че всеки отделен компонент може да се изобрази независимо в ReactDOM, без да засяга цялата страница.

Той също така се предлага с „методи на жизнения цикъл “, които ви позволяват да дефинирате парчета код, които искате да изпълните в съответствие със състоянието на компонента, като монтиране, изобразяване, актуализиране и демонтиране.

React компонентите се предлагат със собствени компромиси. Например, можем да използваме компонент повторно, като го експортираме към други компоненти, но понякога става объркващо да боравим с множество компоненти, които говорят и задействат рендериране един за друг.

така би изглеждал компонентът!

import React, { Component } from 'react' export default class Component-name extends Component { render() { return ( {these code will be rendered into the DOM} ) } }

Какво представляват страниците на GitHub>

С GitHub Pages можете лесно да разположите сайта си с помощта на GitHub безплатно и без да е необходимо да настройвате каквато и да е инфраструктура. Те са осигурили модули, така че да не се притеснявате за много неща. Ако се придържате до края, ще видите, че тя работи като МАГИЯ!

Преди да продължите, не забравяйте да ..

Решете какво съдържание искате да публикувате на вашия уебсайт

Прегледайте най-новата си автобиография веднъж (ако нямате такава, създайте такава сега и отложете този проект до следващия уикенд?). Това ще ви помогне да имате ясна представа за това какъв вид информация искате да поставите на уебсайта на портфолиото си.

Намерете вдъхновение

Прегледайте стотиците безплатни шаблони за уебсайтове на портфолио в мрежата, вижте как и какво можете да използвате от тях - извадете химикалка и хартия и начертайте груба диаграма, за да получите представа за това как ще изглежда вашият уебсайт. Ще използвам този шаблон за демонстрация.

Съберете няколко невероятни снимки на себе си

Разбира се, не искате да изглеждате зле на собствения си уебсайт за портфолио. Така че ровете в архивите си със снимки, за да намерите идеалните снимки за вашия уебсайт.

Настройте се на любимия си плейлист

Легендата разказва, че добрите неща идват само с хубава музика ... и със сигурност не искате да пропускате някакви страхотни неща.

Нека да скочим в частта на сградата

В следващите раздели ще опиша стъпки за изграждане на портфолиото, но не е нужно да следвате същия код, който използвам. Фокусирайте се върху изучаването на концепциите и проявете малко креативност! Допълнителното четене е разделено на три раздела.

 1. Настройване на приложението React
 2. Разбиване на HTML страницата в React компоненти
 3. Разполагане на приложението ви на страници на Github

Настройване на React-app

Ще използваме create-react-app- модул, предоставен от Facebook - който ни помага да създаваме React.js приложения с лекота и без да се притесняваме за инструменти за изграждане.

 • Отидете до конзолата и стартирайте, за npm install create-react-appда инсталирате този модул чрез npm (уверете се, че сте инсталирали npmпреди да го използвате - следвайте тази връзка за повече информация).
 • Сега стартирайте, npm create-react-app ${project-name}който ще извлече скриптове за изграждане и ще създаде файлова структура, която ще изглежда така.
my-portfolio-app ├── README.md (description of the project for GitHUb) ├── node_modules (stores all dependent modules for the project) ├── package.json (stores all meta information of the prokect like dependencies,version,revisions etc.) ├── .gitignore (files declared here will be ignored while uploading to GitHub like node_modules ├── public (here you will store all images,JS,CSS files) │ ├── favicon.ico │ ├── index.html │ └── manifest.json └── src (our main code for app lies here) ├── {create component folder here} ├── App.css ├── App.js ├── App.test.js ├── index.css ├── index.js ├── logo.svg └── serviceWorker.js

Create a components folder under the src directory. This is where we will store our components in the future.

 • Copy all the images, fonts, HTML and CSS files from the HTML template you decided to work with into the public folder.

Now your project directory should look like this.

 • Run the npm install command which will install dependent modules under node_module directory.
 • If you’ve got it right up until now, then running the npm start command will start the React app on the localhost. Go to //localhost:3000and you should be able to see the starter page of the React-app.

Breaking-down the HTML page into React components..

Remember the component folder which we created under src directory in the previous step, now we will break down the HTML template page into components and combine these components to make our React-app.

 • First, you need to identify which components you can create from the monolithic HTML file — like header, footer and contact me. You need to be a little creative here!!
 • Look for tags like section/div which aren’t nested into some other section/div. These should contain code about that particular section of the page which is independent of other sections. Try looking into my GitHub Repo to get a better idea about this one.

  Hint: Use the ‘inspect element’ tool to play around with the code and take notice of the effect of changes within the browser.

 • These pieces of HTML code will be used in the render() method of the component. The render() method will return this code whenever a component gets rendered into the ReactDOM. Take a look at the code blocks given below for reference.
 • Hi!

  I'm Jackson

  100% html5 bootstrap templates Made by colorlib.com

  Download CV

 • I am

  a Designer

  100% html5 bootstrap templates Made by colorlib.com

  View Portfolio

import React, { Component } from 'react' export default class Home extends Component { render() { return ( 
 • Hi!

  I'm Jackson

  100% html5 bootstrap templates Made by colorlib.com

  Download CV

 • I am

  a Designer

  100% html5 bootstrap templates Made by colorlib.com

  View Portfolio

) } }

Hint: If things are getting confusing on the react side — try focusing on the concept of ‘how to identify wanna be components from the HTML codebase’. After getting comfortable with React, implementation will be a piece of cake.

Did you notice that there are some changes in the HTML code? class became className. These changes are required because React doesn’t support HTML ? — they have come up with their own HTML-like JS syntax which is called JSX . So, we need to change some parts of the HTML code to make it JSX.

I bumped into this HTML to JSX converter during this project, which converts HTML code into JSX for you ?. I highly recommend using this rather than changing your code manually.

After some time, you should come up with some different components. Now the EndGame is near!! Combine these different components under one App.js component (YES!! You can render one component from another component!) and your portfolio app will be ready.

import React, { Component } from 'react'; import './App.css'; import Sidebar from './components/sidebar' import Introduction from './components/introduction' import About from './components/about' import Projects from './components/projects' import Blog from './components/blog' import Timeline from './components/timeline' class App extends Component { render() { return ( ); } } export default App;

Notice in the above code that we need to first import the components in order to use them in the render() section. And we can use the components just by adding or just tag in the render method.

 • Run npm start from your terminal and you should be able to see the changes reflected in the website. You don’t need to run this command again if you have made more changes in the code, it will be reflected automatically when you save those changes. You can do some lightning fast development thanks to the hot reload feature.
 • Play around with the HTML and CSS to change the content according to your resume and make your portfolio even cooler by changing the content, trying out different fonts, changing the colours and adding photos of your choice.

Deploy React-app to Github pages

Okay, so you survived until this point… take a moment to appreciate your hard work. But you still need to complete your deployment so that you can share your cool work with your friends who ditched those weekend plans.

 • First, you need to install the npm library of Github pages. To install, run this command npm install gh-pages on your terminal.

Now, you need to make the following changes in your manifest.json file:

 • Add the homepage field — value will be in the following format — //{github_id}.github.io/{github_repo}
 • Add predeploy and deploy fields under scripts

Now your manifest.json should look like this:

{ "name": "portfolio-app", "version": "0.1.0", "private": true, "homepage": "//Dhruv34788.github.io/me", "dependencies": { "gh-pages": "^2.0.1", "react": "^16.8.3", "react-dom": "^16.8.3", "react-scripts": "2.1.5", "yarn": "^1.13.0"}, "scripts": { "start": "react-scripts start", "build": "react-scripts build", "predeploy": "yarn run build", "deploy": "gh-pages -d build", "test": "react-scripts test", "eject": "react-scripts eject"}, "eslintConfig": { "extends": "react-app"}, "browserslist": [ ">0.2%", "not dead", "not ie <= 11", "not op_mini all" ] }

Now go to the terminal, run npm run deploy and wait for the magic!! Your app will be deployed after the deployment scripts execute successfully. Verify whether your app has deployed or not by visiting the link you provided in the homepage field.

Caution: Please be careful when deploying anything onto the web. Perform safety checks like removing internal links, passwords, or anything that you don’t want to be there in the hands of smart people out there.

If you are going to make changes often...

Original text


Note —  You need to perform the deployment stage every time you change something and if you are making changes in the codebase - guess what whose going to get bored soon !!  ( No worries I got your back :P)

You can automate the deployment process using Travis-CI (automation tool), so that if you commit anything into master branch – the deployment steps will be triggered and new site will be automatically available. Follow this article for that.

//www.freecodecamp.org/news/learn-how-to-automate-deployment-on-github-pages-with-travis-ci/

Homework for you ..

Congratulations! You have finally created and deployed your portfolio app. If you are interested, then you can add these features to your website

 • Blog feature: create your own blog using Node.js and a NoSQL database like MongoDB and merge it into this portfolio website.
 • Gallery: add a section to the page where you can show the screenplay of the recent photos from your social media websites.
 • Twitter Feed: add a section showing recent tweets by you.
 • Random Quote: add a section showing some random motivational quotes.

If you implement any of these features, share your work with me. I would be more than happy to help ? ( if I can ?)

Wrapping up ..

I would like to take a moment to acknowledge the work of the people who gave me the inspiration and knowledge to complete this article.

 • Quincy Larson, Sahat Yalkabov & community: For creating freeCodeCamp — the platform where you can learn and gain knowledge about almost everything related to web technologies; using hands-on tutorials and all without paying fees. ?
 • Colorlib: for providing state of the art templates which were a huge inspiration for my portfolio website. ?
 • Daniel Lo Nigro & community: for creating HTML to JSX Compiler, which turned out to be handy while converting HTML blocks into JSX code. ?
 • My dearest friends: who helped me in correcting my mistakes.
 • YOU: for sticking around, I hope you had a productive time. Keep exploring and building amazing things!