Защо трябва да имате собствен бот в Twitter и как да създадете такъв за по-малко от 30 минути

АКТУАЛИЗАЦИЯ 20171102: Тъй като тази история беше публикувана първоначално през януари 2017 г., имаше няколко неща, които се промениха с хранилището на GitHub, ако ще следвате, бих препоръчал да използвате хранилището README.mdзаедно с тази история, за да запазите всяко объркване.

Twitter ботовете могат да направят много повече от обикновени хаштагове и да следват неуморно потребителите.

Вземете бота за предупреждения на Twisst ISS, който ви изпраща директно съобщение, когато международната космическа станция (ISS) ще бъде видима на вашето местоположение.

Или ботове за обществени услуги като Earthquake Robot, които пишат за всяко земетресение по-голямо от 5,0 по скалата на Рихтер, както се случва.

И разбира се робот, който туитва поезия, поема.exe, заедно с такъв, който ще ретуитва вашите туитове, които също са случайно хайку.

Аз лично използвам бот, за да подобря своя акаунт в @ScottDevTweets, като харесвам и пренасочвам туитове, към които имам интерес.

Предизвикателството на общността # 100DaysOfCode ще ви поздрави за започването на предизвикателството # 100DaysOfCode и отново, когато достигнете конкретни етапи.

Той също ще отговори с насърчение, ако открие негативно настроение (разочарование) в туит, в който има хаштаг # 100DaysOfCode.

Един въпрос, който доста често ми задават на интервюта за работа, е „какво получавате от работата с технологиите?“ Винаги отговарям, че „обичам да автоматизирам повтарящи се задачи, за да ми спестя време, за да мога да се концентрирам върху други неща. Харесва ми чувството за постижение, което идва след като си спестих малко време. "

В случая с моя бот @ScottDevTweets, това обикновено е отварачка за разговор с друг човек, който ме следва. Така че ботът може да инициира разговора, след което мога да продължа от мястото, където ботът е спрял.

Имайки това предвид, ботът е толкова етичен, колкото и човекът, който го е програмирал.

Ако имате някакви съмнения относно етиката на бота, който изграждате, разгледайте раздела за етика на botwiki.

И така, готови ли сте да започнете? ДОБРЕ. Да го направим!

Как да изградите Twitter Bot за 30 минути

Ще използвате twitбиблиотеката за изграждане на бот в Twitter. Той ще хареса и повторно туитва каквото посочите. Той също така ще отговори на вашите последователи с избор от консервирани отговори.

Преди да стартирате часовника, ще трябва да настроите някои акаунти, ако вече нямате такива.

Какво ще ви трябва

  • Twitter
  • Cloud9 IDE
  • Heroku

Стъпка 1: Настройте приложение за Twitter

Или създайте нов Twitter акаунт, или използвайте своя, за да създадете ново Twitter приложение.

Като пример ще конфигурирам стария си акаунт в Twitter @DroidScott, за да можете да го следвате.

Не забравяйте да добавите телефонния си номер към вашия акаунт в Twitter, преди да щракнете върху бутона Създаване на вашето приложение за Twitter .

Вече трябва да сте в раздела „Управление на приложения“, където ще трябва да отбележите вашите ключове. Трябва да имате вече налични „Потребителски ключ (API ключ)“ и „Потребителски секрет (API секрет)“.

Ще трябва да превъртите в долната част на страницата и да щракнете върху Създай моя маркер за достъп, за да получите „Access Token“ и „Access Token Secret“, като вземете под внимание всичките четири от тях, които ще ви трябват при настройката на бота.

Стъпка 2: Настройте вашата среда за разработка

За това просто ще кажа, използвайте Cloud9, тъй като можете да работите за минути с една от предварително създадените среди на Node.js.

Имайте предвид, че ако решите да използвате Heroku и / или Cloud9 IDE при изграждането на това (както го правя в това ръководство) в някои региони, ще бъдете подканени да дадете номер на кредитна карта за създаване на тези акаунти.

Настройте бота

В дървото на проекта изтрие файловете например проекта на client, package.json, README.mdи server.jsче няма да се нуждаят от тях, можете да ги има напусне, ако желаете.

В новата ви среда Node.js c9 отидете на терминала и въведете:

git clone //github.com/spences10/twitter-bot-bootstrap

Структура на проекта

Дървото на проекта за околната среда трябва да изглежда по следния начин:

Зависимости на възлите

Преди да конфигурираме бота, ще трябва да инсталираме зависимостите, cd в папката на проекта с cd tw*това ще ви премести :~/workspace/twitter-bot-bootstrap (master) $от терминала enter:

npm install

This will install all the dependencies listed in the package.json file.

If you get any errors then I suggest installing the dependencies one by one from the package.json file with the same command and the package name at the end:

Here is an example of the dependencies in the package,json file:

"dependencies": { "dotenv": "^4.0.0", "twit": "^2.2.5", "unique-random-array": "^1.0.0", "unirest": "^0.5.1" }

The npm command to install them all:

npm install --save dotenv twit unique-random-array unirest

If you get any WARN messages such as npm WARN package.json [email protected] No repository field this will not break the bot so it's safe to ignore.

Now you can configure the bot. From the terminal enter:

npm init

This will configure the package.json file with your details as desired. Just keep hitting return if you're happy with the defaults.

Now you’ll need to add your Twitter keys to the .env file. Just input the keys in their corresponding fields and save the file.

If you can not find the .env file in the file structure of your c9 project then you will need to enable the Show Hidden Filesoption. In the file view select the settings cog then tick the Show Hidden Files option if it is not already checked.

The SENTIMENT_KEY you can get a new API key at //market.mashape.com/vivekn/sentiment-3 your key is in the REQUEST EXAMPLE

Take a look at the gif, click the link, sign up for or sign into mashape, click on node in the right hand panel and select out your API key, it will be in the space highlighted ed> in the gif.

Original text


Add your API key to the .env file along with your Twitter API keys ?

Here you should add your Twitter account name, and how often you want the bot to run the retweet and favorite functions in minutes.

NOTE none of the .env items have quotes '' round them.
CONSUMER_KEY=Fw***********P9CONSUMER_SECRET=TD************CqACCESS_TOKEN=31**************UCACCESS_TOKEN_SECRET=r0************S2SENTIMENT_KEY=Gj************lFTWITTER_USERNAME=DroidScottTWITTER_RETWEET_RATE=5TWITTER_FAVORITE_RATE=5

You can then add some keywords into the strings.js file for what you want to search for as well as sub-queries.

When adding sub-query strings make sure you leave a space at the beginning of the string so ' handy tip' gets concatenated onto 'node.js' as node.js handy tip and not node.jshandy tip.

That should be it, go to the terminal and enter npm start you should get some output:

Check the Twitter account:

Step #3: Setting up Heroku

Cool, now we have a bot that we can test on our dev environment but we can’t leave it there, we’ll need to deploy it to Heroku.

If you haven’t done so already set up a Heroku account then select Create a new app from the dropdown box top right of your dashboard, in the next screen name the app it if you want, then click Create App.

You’ll be presented with your app dashboard and instructions for the deployment method.

Your app name should be displayed on the top of your dashboard, you’ll need this when logging in with the Heroku command line interface, which we’ll use to deploy your app.

Heroku CLI

We’re going to deploy initially via the Heroku Command Line Interface (CLI).

On your c9 environment terminal, log into Heroku [it should be installed by default]

heroku login

Enter your credentials:

cd twitter-bot-bootstrap git init heroku git:remote -a your-heroku-app-name

Deploy your application:

git add . git commit -am 'make it better' git push heroku master

You should get build output in the terminal:

Then check the output with:

heroku logs -t

All good? Cool! ?

Configuring Heroku variables

Now that we have our bot on Heroku we need to add environment variables to store our Twitter keys. This is because the .env file where we stored our keys is listed in the .gitignore file, which tells git not to upload that file to Heroku. It also makes it so if in the future we want to add our code to GitHub we don't have to worry about the .env file making our keys public, because the file will automatically be ignored.

All you need to do is go to the console of your Heroku app and select the ‘Settings’ sections and add in your Twitter keys from the .env file. Click the 'Reveal Config Vars' button and add in the variables with their corresponding values:

CONSUMER_KEYCONSUMER_SECRETACCESS_TOKENACCESS_TOKEN_SECRETSENTIMENT_KEY

Once you have the Heroku vars set up, take a look at the config.js file of this project. You are going to delete this line:

require('dotenv').config();

You’re now ready to deploy to Heroku again. Your console commands should look something like this:

$ git add .$ git commit -m 'add environment variables'$ git push heroku master

Then you can check the Heroku logs again with:

$ heroku logs -t

You should now have a bot you can leave to do its thing forever more, or until you decide you want to change the search criteria ?

Heroku deployment via GitHub

You can also deploy your app by connecting to GitHub and deploy automatically to Heroku each time your master branch is updated on GitHub, this is straight forward enough.

Go to the ‘Deploy’ dashboard on Heroku, select GitHub as the deployment method if you have connected your GitHub account to your Heroku account then you can search for the repository so if you forked this repo then you can just enter twitter-bot-bootstrap and Search you can then click the Connect button, you can then auto deploy from GitHub.

Heroku troubleshooting

What do you mean it crashed!?

Ok, I found that sometimes the worker is set as web and it crashes out, try setting the worker again with:

heroku ps:scale worker=0 heroku ps:scale worker=1

If that still crashes out then try setting the Resources on the Heroku dashboard, I found if you toggle between the web, heroku and worker it usually settles down. Basically you need to be set to the worker Dyno this is what causes the Error R10 (Boot timeout) crashes because it's trying to use one of the other resources when it should be using the worker Dyno.

Other useful Heroku commands I use:

heroku restart

By default you can only push your master branch if you are working on a development branch i.e. dev branch. If you want to test on Heroku, then you can use:

git push heroku dev:master

Handy tip

If you want to add this to your own GitHub repo and don’t want to share your API keys ? with the world then you should turn off tracking on the .env file. From the terminal enter this git command:

$ git update-index --assume-unchanged .env

I have added my most used git command I use in this gist

Wrapping up

Your Twitter bot should now be live. You can tinker with it and further configure it.

Here’s my repository if you’d like to fork it and contribute back using pull requests. Any contributions large or small — major features, bug-fixes, integration tests — are welcome, but will be thoroughly reviewed and discussed.

Acknowledgements

Credit for the inspiration for this should go to @amanhimself and his posts on creating your own twitter bot.

create-a-simple-twitter-bot-with-node-js

how-to-make-a-twitter-bot-with-nodejs

twitter-mctwitbot

awesome-twitter-bots

Other posts detailing useful Twitter bots.

www.brit.co/twitter-bots-to-follow

www.hongkiat.com/using-twitter-bots

Made it this far? Wow, thanks for reading! If you liked this story, please don’t forget to recommend it by clicking the ❤ button on the side, and by sharing it with your friends through social media.

If you want to learn more about me, visit my blog, my Github, or tweet me @ScottDevTweets.

You can read other articles like this on my blog.