C ++ карта, обяснена с примери

mapе контейнер, който съхранява елементи в двойки ключ-стойност. Подобно е на колекции в Java, асоциативни масиви в PHP или обекти в JavaScript.

Ето основните предимства на използването map:

  • map съхранява само уникални ключове, а самите ключове са в сортиран ред
  • Тъй като ключовете вече са в ред, търсенето на елемент е много бързо
  • За всеки ключ има само една стойност

Ето пример:

#include  #include  using namespace std; int main (){ map first; //initializing first['a']=10; first['b']=20; first['c']=30; first['d']=40; map::iterator it; for(it=first.begin(); it!=first.end(); ++it){ cout 

Output:

a => 10 b => 20 c => 30 d => 40

Creating a map object

map myMap;

Insertion

Inserting data with insert member function.

myMap.insert(make_pair("earth", 1)); myMap.insert(make_pair("moon", 2));

We can also insert data in std::map using operator [] i.e.

myMap["sun"] = 3;

Accessing map elements

To access map elements, you have to create iterator for it. Here is an example as stated before.

map::iterator it; for(it=first.begin(); it!=first.end(); ++it){ cout 

Original text