Как да създадете формуляр за контакт с CSS

Първо създаваме HTML елементите - полета за въвеждане на име, фамилия, имейл и текстова област за съобщението.

По-късно прилагаме CSS стилове, за да направим формуляра визуално привлекателен.

HTML частта

Разделът HTML има div с клас containerсъс заглавие h3Форма за контакт

Формулярът с име contact_form съдържа полета за въвеждане за:

  • Първо име
  • Фамилия
  • електронна поща
  • Съобщение

Div с клас centerза подравняване на центъра на елементите. Един inputвид submitда изпрати формуляра.

В requiredатрибута в текстовите полета се проверяват за стойност на подаване.

Contact Form

First Name

Last Name

Email

Message

CSS частта

/* Importing the Roboto font from Google Fonts. */ @import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400"); /* Set font of all elements to 'Roboto' */ * { font-family: 'Roboto', sans-serif; font-weight: 400; } /* Remove outline of all elements on focus */ *:focus { outline: 0; } body { background: #263238; /* Set background color to #263238*/ } h3 { text-align: center; } /* Add styles to 'container' class */ .container { padding: 12px 24px 24px 24px; margin: 48px 12px; background: #E3F2FD; border-radius: 4px; } /* Add styles to 'label' selector */ label { font-size: 0.85em; margin-left: 12px; } /* Add styles to 'input' and 'textarea' selectors */ input[type=text],input[type=email], textarea { width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; box-sizing: border-box; margin-top: 6px; margin-bottom: 16px; resize: vertical; } /* Add styles to show 'focus' of selector */ input[type=text]:focus,input[type=email]:focus, textarea:focus { border: 1px solid green; } /* Add styles to the submit button */ input[type=submit] { background: #64B5F6; margin: 0 auto; outline: 0; color: white; border: 0; padding: 12px 24px; border-radius: 4px; transition: all ease-in-out 0.1s; position: relative; display: inline-block; text-align: center; } /* Add styles for 'focus' property */ input[type=submit]:focus { background: #A5D6A7; color: whitesmoke; } /* Style 'hover' property */ input[type=submit]:hover { background: #2196F3; } /* Align items to center of the 'div' with the class 'center' */ .center { text-align: center; }

Изход

FreeCodeCamp / ръководства - Форма за контакт

Повече информация:

Посетете FreeCodeCamp - формуляр за контакт на Codepen.io